ПАМ’ЯТКА ВОЛОНТЕРУ

Отже, ти – благодійник/ця!
ЗА СВОЇ СТАРАННЯ ТИ ОТРИМУЄШ НОВІ ЗНАЙОМСТВА, ДОСВІД ТА РОЗВИВАЄШ КРУТІ НАВИЧКИ. АЛЕ Є ЩЕ БІЛЬШ КОНКРЕТНІ ПЕРЕВАГИ, ЯКІ ТИ МОЖЕШ ОТРИМАТИ ВІД ВОЛОНТЕРСТВА, А САМЕ:

- відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності

- належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

- зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;

- інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.


Але пам’ятай, що у волонтера є ще й зобов’язання:

- сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;

- у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

- у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

- не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;

- дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

- у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;

- відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.


І пам’ятай, волонтер – це благодійник, що частинку свого життя безкорисно дарує втіленню ідей. Це варто поваги!

Деталі слід шукати в законі про волонтерську діяльність https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17